Høringssvar fra Utdanningsforbundet

Høring Endringer i barneahgeloven mv. (Minimumsnorm for grunnbemanning, skjerpet norm for pedagogisk bemanning og plikt til å samarbeide om barnas overgang fra barneahge til skole og SFO

Dato: 19.09.2017

Svartype: Med merknad

Vedlagt finner dere høringssvar fra Utdanningsforbundet.

 

Vennlig hilsen

Utdanningsforbundet

v/Gun Aamodt

Vedlegg