Høringssvar fra Vefsn kommune

Merknad

Dato: 13.09.2017

Svartype: Med merknad

 

Vefsn kommune ønsker å bemerke følgende utfordring som må vurderes ved gjennomføring av lovendringen:

Den faktiske bemanningen i barnehagen vil variere noe i løpet av dagen, da åpningstiden er lengre enn en arbeidsdag. Barnehager med lang åpningstid vil ha større variasjon i bemanning og en lovfestet norm vil derfor ikke kunne dekke hele barnehagens åpningstid. Når det nå samtidig innføres krav til økt pedagogtetthet, vil flere ansatte i barnehagen ha avtalefestet rett til 4 timer ubunden arbeidstid. Dette vil også påvirke den totale bemanningen gjennom åpningstiden i barnehagen.