Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn H2557731 344339

Forslag til endring i barnhageloven, opplæringsloven, friskoleloven og forskrift om pedagogisk bemanning

Dato: 13.10.2017

Svartype: Med merknad

Fint at det blir et minimumskarv til bemanning.

Uheldig at styrers pedagogiskeressurs skal regnes med i grunnbemanning, styrer er man i 100%, om man er på avd. eller administrativt.

Supert med flere pedagoger inn i barnehagen, men hvordan skal ubundet tid løsese? hvordan skal lønn løses? hvem har ansvar, ikke ansvar? Viktig at en må ha hovedansvar.

Fint at private barnehager får kompensasjon for styrket pedagog bemanning. Rart at vi private får det fra 01.08.17 og så blir det ikke innført før 01.08.18.