Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn H2557731 524290

Flere barnehagelærere og nok ansatte i barnehagen

Dato: 13.09.2017

Svartype: Med merknad

Det er viktig å få en ny nasjonal bemanningsnorm så fort som mulig. En voksne pr tre barn under tre år og en voksen pr seks barn over tre gjør at det blir forsvarlig å drive barnehage. For min del (er ped.leder, men er konstituert styerer for øyeblikket) er et ikke så viktig å ha 50% barnehagelærere. Hvordan skal det løses i forhold til arbeidstid/ubundentid? Dvs at på en avdeling med 2 ped.ledere skal de tilsammen være borte en hel dag... Da rakner bemanningsnormen fort. 

Jeg tror regjeringens forslag om 43% barnehagelærere gjør at barnehagene likevel vil holde høy kvalitet i forhold til det pedagogiske. Ved å satse på viderutdanning/assistenter ha mulighet til å ta fagbrev vil det også øke kvaliteten i barnehagene. 

En slik bemanningsnorm skulle vært på plass allerede i fra denne høsten spør du meg. I min kommune har kommuneadminiasrasjonen gjort et vedtak om at på småbarnsavdelingene skal det være 14 barn på 4 voksne. Dette er under det som fra før er en for lav bemanningsnorm (2,8 pr 9 barn), og det kan vel ikke være det beste for de minste av de minste. For å skape en trygg og god start i barnehagen, vil jeg si at det er på grensa til uforsvarlig å ha 14 1-og 2-åringer på 4 voksne. Ped.lederen skal ha arbeidstiden sin og det skal avvikles møter, og dette strider imot mine tanker i forhold til tidlig innsats og det å gi barna (og foreldrene) en god start i barnehagen.