Høringssvar fra Natalia Ruistuen

Hensyn til daglige utfordringer i barnehage

Dato: 28.08.2017

Svartype: Med merknad

Jeg er barnehagelærer med 16 års erfaring. Mitt spørsmål er hvordan bli bemanningskrav sikret i forhold til lengre åpningstider, f.eks. 6.30-17.00, ubundet tid hos pedagoger, 4 timer per uke per pedagog, møter på dagtid, f.eks. avdelingsmøter, møter med øvrige samarbeidspartnere som barnevern, PPT osv. ? Ved to barnehagelærere på en avdeling kan vi risikere å få 28 barn. Dette går over kvaliteten i det tilbudet vi gir.