Høringssvar fra Julie

Bemanning i barnehagen

Dato: 05.09.2017

Svartype: Med merknad

Forslag: én ansatt per 2,5 barn under tre år og én ansatt per fem barn over tre år.

Barnehagen kunne da for eksempel operert med følgende sammensetting av voksentetthet og barnegrupper:

  • Fire ansatte (hvorav to pedagoger og to fagarbeidere/assistenter) på ti barn under tre år.
  • Fire ansatte (hvorav to pedagoger og to fagarbeidere/assistenter) på tjue barn over tre år.

 

Sett i sammenheng med åpningstid og arbeidstid, deling av barnegrupper, ved møtevirksomhet, kursing og ved fravær/sykdom hos personalet, er et firevaktssystem mindre sårbart, enn et trevaktsystem. Barnehagen trenger at det er nok kvalifiserte folk på jobben gjennom hele dagen. Dette for å sikre barns behov for omsorg og trygghet, rett og slett for barns beste.