Høringssvar fra Dusavik barnehage

Minimumsnorm for grunnbemanning

Dato: 22.06.2017

Svartype: Med merknad

Bra med 3/6 barn pr. ansatt.

Bra med prosentvisøkning i bamenning ved flere barn.

Ubunden arbeidstid ved 2 pedagoger bør drøftes, hvor mange timer planlegging kan en forvente pr. avdeling med 9/18 barn.

Tilskudd for barn under 3 år bør være 2 ganger tilskudd for barn over 3 år + beløpet for en manglende foreldrebetaling. Det er dette barnehageplassen for barn under 3 år koster.