Høringssvar fra Vestringsbygda barnehage

Økt bemanningsnorm

Dato: 25.09.2017

Svartype: Med merknad

Det er behov for en bedre bemanning norm. I praksis er 1 på 6 plasser altfor lite. Det er behov for 1 på 4 plasser. Foreldre bruker plassen fullt ut ang åpningstid, og det stilles store krav til personalet.  Med den foreslåtte bemanningsnormen klarer vi ikke å innfri alle forventninger og krav som er fra samfunnet, eier, samarbeidspartnere, forsatte og fra eget fagmiljø, og som barna fortjener. Skal kvaliteten opprettholdes og utvikles må vi ha mer grunnbemanning i barnehagene.