Høringssvar fra Gjøvik kommune

Administrativt høringssvar fra Gjøvik kommune

Dato: 09.10.2017

Svartype: Med merknad

Gjøvik kommune leverer et administrativt høringssvar.

Gjøvik kommune støtter høringssvaret til Kommunesektorens organisasjon, KS.

Det er positivt at det settes fokus på økt kvalitet i barnehagetilbudet.

Statlig vedtatte normer er feil virkemiddel. Det innsnevrer kommunenes selvstyre. Slike normer bør kun være veiledende.

Gjøvik kommune ønsker selv å kunne vedta normer og krav for alle barnehagene i kommunen, og å få hjemmel til å pålegge private barnehager å følge disse normene. Slik kan kommunen øke kvalitetskravet i alle barnehagene i kommunen.

Gjøvik kommune forutsetter at statlige krav og normer blir fullfinansiert, slik at kommunen ikke må kutte i andre velferdstjenester for å oppfylle normene.

Gjøvik kommune har beregnet en merkostnad ved å oppfylle forslaget til bemanningsnorm på ca.6,5 mill. kroner. Slik finansieringen av ordningen er skissert vil den dekke under en tredjedel av merkostnaden i Gjøvik kommune. Merkostnadene må kompenseres fullt ut dersom normen innføres.

 

Magnus Mathisen
Rådmann i Gjøvik kommune