Høringssvar fra Austevoll kommune

Høyringssvar utan merknad

Dato: 15.09.2017

Svartype: Med merknad

Vedlegg