Høringssvar fra Helsedirektoratet

Svar på høring Forslag til endringer i barnehageloven mv..

Dato: 09.10.2017

Svartype: Uten merknad

Vi viser til høring «Forslag til endringer i barnehageloven mv.». Helsedirektoratet støtter de endringer som foreslås og har ingen merknader til høringsnotatet.