Høringssvar fra Gjesdal kommune

Høringssvar fra Gjesdal kommune

Dato: 09.10.2017

Svartype: Med merknad

Høringssvar fra Gjesdal kommune:

Høringssvaret er enstemmig vedtatt av Utvalg for levekår i sak 057/17

Forslaget om å lovfeste det foreslåtte minimumskravet til grunnbemanningen (en bemanningsnorm) i barnehageloven støttes.

Det foreslåtte kravet til pedagogiske bemanningen i forskrift om pedagogisk bemanning støttes.

Forslaget om å lovfeste en plikt for barnehageeier og skoleeier til å samarbeide om barnas overgang fra barnehage til skole og skolefritidsordning (SFO), støttes. Skoleeier må ha ansvar for samordning og utforming av planen i nært samarbeid med barnehageeier.

Endringene må følges opp med finansiering av omstilling i barnehagene.

Endringene må følges opp med støtte til utdanning slik at overtallige assistenter og barne- og ungdomsarbeidere kan videreutdanne seg til barnehagelærere.