Høringssvar fra Sarpsborg kommune

Forslag til endringer i barnehageloven, opplæringsloven, friskoleloven og forskrift om pedagogisk bemanning - høringsuttalelse

Dato: 13.10.2017

Svartype: Med merknad

Sarpsborg kommune avgir høringssvar besluttet av bystyret 12.10.17. Høringssvaret i sin helhet ligger vedlagt. Bystyrets vedtak i 8 punkter er gjeldende svar fra Sarpsborg kommune.

 

Vedlegg