Høringssvar fra Silje

Bemmaningsnorm

Dato: 26.09.2017

Svartype: Med merknad

0-1 år 2 pr ansatt. 2-3 år 3 pr ansatt. 4-5 år 5 pr ansatt. I en barnehruppe kan det være mange ulike behov som skal dekkes og følges opp. Med nåværende bemanningsnorm er dette utfordrende i praksis. Jeg mener bemanningsnormen ikke bare skal økes for de aller minste men også for barn mellom 2-5 år. Skal vi sikre oss kvalitet i barnehagene må vi ha nok voksne pr. Barn. Antall voksene på antall barn i forhold til alder forteller ingenting om barnets utgangspunkt og behov.