Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn H2557731 912096

bemannings og pedagoglov

Dato: 26.09.2017

Svartype: Med merknad

Bemanningsnormen bør være høyere på de aller minste barna:

 0-1 år: 2 barn pr ansatt

Fra august det året de fyller 2-3 år: 3 barn pr ansatt

Fra august det året de fyller 4 år: 6 barn pr ansatt

 

Det bør alltid være flertall av pedagoger i en barnehage. Derfor må det lovfestes minst 50% pedagogandel samlet per barnehage.

Med pedagognormen som er foreslått i høringen så passer den ikke overens med bemanningsnormen, det må den gjøre. Derfor må det heller prosentsettes 50% pedagog i barnehagen som helhet og minst 1 pedagog pr gruppe på:

12 barn på 4-6 år

6 barn på 2-3år

4 barn på 0-1år.