Høringssvar fra Eikely Barnehage

Høring om bemanningsnorm i barnehager

Dato: 18.09.2017

Svartype: Med merknad

Styret for Eikely Barnehage støtter fullt ut en bemanningsnorm på 1-3 og 1-6.

Videre støtter styret en pedagogdekning på 1-7 og 1-14.

I forhold til pedagogdekning, må det være en ordning som sikrer at de private barnehagene får økonomisk kompensasjon med en gang, og ikke må vente 2 år på forhøyet tilskudd da tilskuddet er beregnet ut fra hva de kommunale barnehagene brukte for 2 år siden.

 Styret støtter også tanken om at treåringer telles som treåringer fra august måned.

Styret ser positivt på at loven er planlagt å skulle være gjeldende fra 1.8.2018.