Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn H2557731 112393

Norm om bemanning og pedagoger

Dato: 28.09.2017

Svartype: Med merknad

Vi mener at forslaget om den nye normen vil skape nye krevende utfordringer i mange barnehager. Både pbl og kommunen formidler at de ønsker et mangfold av barnehager, det vi tenker på i denne sammenheng er både store, mindre og små bhg. Er normen ment for å ta vare på vårt mangfold? Vårt svar er nei. Det som vil skje er at mange barnehager ikke vil klare det økonomisk. Hvordan kan staten vedta en så drastisk forandring i barnehageloven som krever store økonomiske utgifter uten at det blir gitt tilsvarende tilskudd? Hvor skal vi hente inn penger fra for å dekke utgiftene? Ingen steder.....for de finnes ikke. Vi stiller oss kritisk til hele forslaget. Flere pedagoger høres selvfølgelig positivt ut, men det er nok desverre heller ikke tenkt på at pedagoger skal ha 4 timer plantid hver uke. I praksis betyr det at assistene er mer alene med barna og det vil gi et større trykk på avdelingen. En annen ting det ikke er tenkt på er hvor store barnegrupper man ønsker. For vår del som er en avdelings barnehage betyr det at vi må øke fra 18 plasser til 28 plasser, på samme areal. Ansatte 2 pedagoger og 2,6 assistenter/ fagarbeidere. Det vil bety for store utforfringer økonomisk og slik vi ser det vil fremtiden være ganske så svart for oss. 

Vi mener at normen vil skape alt for store negative ringvirkninger slik at mange barnehager ikke klarer å drive bærekraftig. Hva skal dere gjøre for å ta vare på mangfoldet og kvaliteteten i våre barnehager? Vi ønsker et mangfold av barnehager, er hensikten at de minste bhg skal legge ned?