Høringssvar fra Internasjonal kulturbarnehage

Bemanningsnorm i barnehager

Dato: 11.09.2017

Svartype: Med merknad
Jeg synes pedagog pr. 7/ 14 er noe inkompatibelt på sett og vis med normen 3 voksne til 9 / 18 barn? (små/ store)
Ser ikke helt den praktiske sammenhengen når avdelingene gjerne er organisert utifra den 3- 9/18 modellen, og der allerede foreligger et krav om at dersom du utvider avdelingen fra 9/18 barn, feks. med 3/6 barn, så må det settes inn 100% pedagog først, og pedagog-stillingene MÅ være 100 %. Derfor får man jo ved en slik utvidelse en økt pedagogisk bemanning pr. barn, enn det som er minimumskravet.
Altså oppnår man større pedagog-ressurs ved utvidet avdeling, til den fylles opp til 9/ 18 barn med tilhørende assistent-ressurs.
 
Synes det sånn sett fungerer greit idag.
 
Eksempel hos oss er en storebarnsavdeling med 24 barn, altså utvidet med 6 barn. Her sier regelen at vi må ha en 100% pedagog, vi kan ikke si at vi vil ha 33% ped og 66% assistent som minstenormen ellers sier. Dersom vi hadde hatt 4 barn mer enn 18 ville vi fremdeles måttet ansatt 100% pedagog.
Dersom vi nå vil utvide med flere barn på denne avdelingen, kan vi tilsette assistenter utifra 1 voksen til 6 storebarn-kravet.
 
Som sagt ser jeg ikke hvordan 7/14 barn til 1 pedagog skal gå opp og la seg greit organisere, med tanke på 9/18 kravet og 100% pedagog-stillingskrav. Dette har vært normen i mange år og mange avdelings-areal i barnehager er delt inn etter dette. 
 
Løsningen kan evt være å ha en pedagog fordelt på flere avdelinger, som flytter fra avdeling til avdeling ila. uken og er et tilskudd. Vi har prøvd en modell med utenpå-pedagog-ordning, men fikk det ikke til å fungere helt optimalt eller slik idéen var tenkt, selv om vi fikk til mange positivt.
Det kan likevel by på noen utfordringer:
-Antall barn-belastningen blir større på avdeling(flere barn pr. avd), men likevel vil voksen ressursen bare komme innom noen ganger ila. uken, evt. gjennom tilstedeværelse på avdeling eller at pedagogen tar ut noen barn i grupper. Likevel vil dette bare utgjør noen timer her og der.
-Ressursen har lett for å falle inn i en vikar-rolle også, og får således ikke utøvd en god pedagog-ressurs slik den var tiltenkt i utgangspunktet.
-Det kan være vanskelig for mange barnehager å få denne organiseringen inn, og passe med de inndelinger de har fra før, men ikke umulig.
-Det må uansett beregnes mer tilskudd dersom man har høyere pedagogisk bemanning.
-rollefordeling mellom avdelingspedagoger og utenpå-pedagog må avklares, og tidsplan for avdeling og utenpå-pedagog samkjøres.
 
Likevel vil jeg holde frem noe som kan bidra positivt til avdelingen, med utenpå-pedagog, og det er at denne kan jobbe med tidlig innsats, støtte til avdelingspedagogene, observasjon der det trengs, vedtaks-oppfølging, spesial-pedaogisk arbeid, skole-klubb, pedagogiske-grupper, vennegrupper, trenegrupper for adferd/ ferdigheter etc. og ha ansvar for å lede/organisere/følge opp noen av barnehagens satsningsområder. Så en barnehage vil kunne nærmest ha sin egne spesial-pedaogoiske ressurs. 
Den kan også brukes til å være tilstede på avdeling, slik at fast personale kan få anledning til å jobbe med grupper ol.
Dette er noen av de positive erfaringene vi har hatt med denne organiseringen, og som var store deler av motivasjonen for å organisere på denne måten.