Høringssvar fra Utdanningsforbundet Askøy

Endringer i Barnehagloven

Dato: 30.08.2017

Svartype: Med merknad

Vi støtter forslag om bemanningsnorm med to tilegg:

1. barnehager som har lengre enn 9timers åpningstid, får kompensert bemanning. Bemanning som tilsvarer bemanning for 9 timer.

2.Forslag om 1voksen pr. 2 barn for barn under to år (0-3 års gruppe) og 1 voksen pr. 3 barn over to år.

Overgang barnehage-skole er det fornuftig at skoleeier har det overordnede ansvaret,