Høringssvar fra Kiellandskogen FUS barnehage AS

Bemanningsnorm

Dato: 11.10.2017

Svartype: Med merknad

Tenker det er på høy tid å sette en norm for bemanning. Både når det gjelder pedagoger og fagarbiedere/assistenter. Dette er en god begynnelse. Er også positiv til at barn regnes som små fram til august det året de fyller tre.