Høringssvar fra Samarbeidsutvalget Eik barnehager

Høringssvar pedagogtetthet og bemanningsnorm

Dato: 13.10.2017

Svartype: Med merknad

- Vi støtter forslag til økt pedagogtetthet. 

- Det må vurderes økt grunnbemanning ved økt pedagogtetthet på grunn av plantid 4 timer i uka pr pedagog, slik at ikke økt pedagogtetthet gir lavere bemanningstetthet.

- Minimumskrav til grunnbemanning må knyttes til åpningstid.

- Minimumskrav til grunnbemanning på ta hensyn til at flere barn under 1 år har plass i barnehage

- Skjerpet forskriftskrav til pedagogisk bemanning gir rom for ulik tolkning av bestemmelsen.

- Friskoler med SFO må forpliktes til å legge til rette for en trygg og god overgang til SFO.