Høringssvar fra RSK Vest-Finnmark

Høring om endringer i barnehageloven

Dato: 13.10.2017

Svartype: Med merknad

RSK Vest-Finnmark er et regionalt samarbeidskontor for kommunene Alta, Hammerfest, Kvalsund, Hasvik, Loppa, Måsøy og Nordkapp. Høringen har vært oppe til drøfting her og dette er vårt felles høringssvar.

Med vennlig hilsen

Ingeborg Opgård Hågensen

Kontorleder

Vedlegg