Høringssvar fra Klubben i Utdanningsforbundet ved Enhet Glomma Barnehager i Sarpsborg

Bedre bemanning

Dato: 21.08.2017

Svartype: Med merknad

 Vi er glade for at det kommer en lovfestet norm om 6 barn/3 barn pr. voksen som skal gjelde fra 01.08.2018 i stedet for 2020. Vi er også glade for at det kommer lovfestet norm om 50% pedagogtetthet. Likevel er det viktig at det jobbes for å lovfeste gruppestørrelsene i barnehagen! Man kan ikke bare øke gruppene så lenge det er nok voksne! Helst hadde vi sett at det ble jobbet for gruppestørrelser på max 10 barn på 0-3 års avdeling, og 20 barn på 3-5 års avdeling. Da hadde vi kunnet snakket om kvalitet og tid til hvert enkelt barn da!