Høringssvar fra Amanda Barnehage

Høring om endring i barnehageloven

Dato: 21.09.2017

Svartype: Med merknad

SKJRPET NORM FOR PEDGOGISK BEMANNING

 • Barnehagen er positiv til forslaget!
 • Det må være på plass midler som finansierer kostnaden det vil være å øke pedagogtettheten.
 • Hvordan er det tenkt at barnehagene skal gjøre det i forhold til de assistenter og fagarbeidere som blir i overtall når pedagogtettheten skal økes?
 • Hva med den ubudne tiden til pedagogene, det vil bli en utfordring når det blir flere pedagoger på avdelingen.

 

MINIMUMSNORM FOR GRUNNBEMANNING

 • Barnehagen er positiv til forslaget.
 • Det må være på plass midler som finansierer kostnaden det vil være å øke grunnbemanningen.
 • Det vil øke kvaliteten til barnehagene og være til barnas beste.
 • Positive til at 3 åringen teller som liten frem til august.

 

PLIKT TIL Å SAMARBEIDE OM BARNAS OVERGANG FRA BARNEHGE TIL SKOLE OG SFO

 • Barnehagen er positiv til forslaget.
 • Det må lages et overordna system som gjør at overgangene blir lik uansett hvilke skole en skal begynne på.
 • Viktig at det er et samarbeid mellom barnehage og skole når denne planen skal lages.
 • Mange barnehager har barn som skal begynne på mange ulike skoler, og vi skulle derfor ønske at det ble laget et opplegg med god kvalitet, men som gjerne ikke gikk over så mange dager.