Høringssvar fra Karianne S

Bemanning og åpningstid

Dato: 04.10.2017

Svartype: Med merknad

Mange barnehager har en lang åpningstid, lenger enn 8 timer. Da sier det seg selv at man sjelden er de man skal være gjennom en hel dag. Det er pauser, møter, ubunden tid, planleggingstid, sykdom og annet. 

Hva med de under ett år? De krever faktisk en voksen, de under tre krever også flere voksne. Men det gjør også de over tre år. Barn er ulike, har ulike behov og de trenger voksne som vil og kan jobbe i barnehage. Ikke bare må det være 1 voksen pr 2 barn under ett år, 1 voksen  pr 3 barn 1,5-3 år og 1 voksen pr 6 barn over tre år. Bemanning må og henge sammen med åpningstider. Barn som trenger ekstra støtte må barnehagen også få nok midler til. 

Også MÅ det stilles krav til de som jobber i barnehagen! Ansatte bør skikkethetsvurderes akkurat som barnehagelærerstudenter. Det må stilles strengere og høyere krav til oss som jobber i barnehage. Det er tross alt første steg i utdanningsløpet. Tidlig innsats koster nå, men lønnes senere!! Staten må ta ansvar, ikke kommunene!!