Høringssvar fra Drammen kommune

Høringssvar fra bystyret Drammen kommune

Dato: 03.10.2017

Svartype: Med merknad

 Høringssvar fra Bystyret i Drammen kommune sak 0142/17 behandlet 26.09.17

Vedtak:

Drammen kommune gir betinget støtte til forslaget om endringer i barnehageloven, opplæringsloven, friskoleloven og forskrift om pedagogisk bemanning under den klare forutsetning av at staten fullt ut finansierer kostnadene ved den lovpålagte bemannings- og pedagognormen som foreslås innført 1. august 2018 under den forutsetning av at den gjennomføres på kommunalt nivå og at staten fullt ut finansierer.