Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn H2557731 160333

Dato: 04.10.2017

Svartype: Med merknad

Jobber som pedagog på både stor og liten avdeling. Opplever at barn som er under 15 mnd trenger mer omsorg for at de skal føle seg trygge. Spesielt sent på ettermiddagen er de slitene og trenger et fang. De er også i en periode hvor de ikke har utviklet balansen ferdig samtidig som deres nysgjerrighet er stor, de klatrer opp på høye babystoler bord osv. Derfor trenger de også mer tilsyn for å forhindre høye fall. På bakgrunn av dette mener jeg at det bør være 1 ansatt på 2 barn under 1 år.

På stor avdeling har vi 3 ansatte på 18 barn. Jeg ser at vi er veldig sårbare med bare 3 ansatte på 18 barn. På grunn av ubunden tid og møter er det ofte bare 2 ansatte tilstedet  med barna, og når pausene blir tatt ut er det ofte 1 ansatt på 18 barn. Jeg mener at det til en hver tid bør alltid være 2 ansatte på 18 barn. Avdelingens areal er ikke stort nok til at det er lov til å ha 20 barn, dermed får vi heller ikke en til pedagog (fjerde ansatte). I teorien har vi 6 barn per en ansatt, men i praksis (med det menes ansatt som er synlig for barna) er vi oftest en ansatt på 9 barn. Jeg mener at det burde vært nok med 6 barn på en ansatt, men jeg opplever at 6 barn er for mange barn når man er 3 ansatte på 18 barn. Med bare 3 ansatte blir vi derfor sårbare når pauser skal ut, og når det pågår møter og ubunden tid. 

I tillegg har pedagogisk leder på stor avdeling ansvar for å følge opp 18 barn alene, hadde det vært 20 barn ville pedagogisk leder bare hatt 10 barn. Til tross for at pedagogisk leder på 18 barn har mer jobb, får de ikke mer kontortid. 

Håper at det nevnte ovenfor vil være med på å påvirke positivt til hverdag i barnehagen :)