Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 254157

Pedagogisk- og bemanningsnorm

Dato: 19.08.2017

Svartype: Med merknad

Om dere mener at det skal være tettere pedagogisk bemanning, så håper jeg at styrer også kan regnes med! Etter mange års erfaring så ser jeg, som styrer at jeg gjør den beste jobben som aktiv, sentral fronfigur i barnehagen med barna som avdelingsleder. Da har jeg tett samarbeid med barna, ansatte og foreldrene og det er jo dette jeg som førskolelærer er utdannet til! (Styrerarbeidet kan gjøres tidlig/sent eller også utenom åpningstid for styrer/eier i privat barnehage. Ellers, så forstår jeg ikke hva dere mener med 1 pedagog pr 7 små barn og samtidig 1 assistent pr 3 små barn, kreves det i tillegg en assistentstilling for  det 7. barnet på småbarnsavdeling?? Jeg synes det er greit slik det er med 7-9 små barn pr 3 voksne og 14-18 store barn pr 3 voksne, men enkelte kommuner har selv vedtatt en mer krevende norm for kommunens barnehager, for å spare penger, som ikke skulle vært lov! (Feks 6,6 store barn pr voksen)