Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn H2557731 157432

Høring om endring i barnehageloven

Dato: 04.10.2017

Svartype: Med merknad

Barnehagen er positiv til foreslått pedagognorm, bemanningsnorm og til samarbeid med skole.

Bekymring til voksentetthet hvis dette utløser flere timer ubundentid er stor.

Barnehagene har lang åpningstid og voksentettheten er ikke god nok slik den er idag tiltross for at vi allerede har den foreslåtte grunnbemanningen

Økonomi er alltid en bekymring.

Finansieringen må være på plass og øremerket før pedagog- og bemanningsnorm blir vedtatt