Høringssvar fra Barneombudet

Barneombudets høringsuttalelse om norm for grunnbemanning, skjerpet pedagognorm og samarbeid om barnas overgang fra barnehage til skole og SFO

Dato: 13.10.2017

Svartype: Med merknad

Vedlegg