Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn H2557731 158145

Familiebarnehager

Dato: 04.10.2017

Svartype: Med merknad

Barna i barnehagene blir bare yngre og yngre, og kan starte opp fra 6 mnd flere steder. Når man har barn under 1 år, bør det nesten være 1 voksen pr barn. Under 3 år, 3 barn pr voksen. Med voksen menes assistent.

En annen ting er familiebarnehager, både kommunale og private. Disse har en tendens til å havne litt utenfor reglementet, for reglene blir kun spesifisert for barnehager. Er i familiebarnehager man ofte finner de aller minste barna, og de starter ofte før fylte 1 år. Her er det da bare 2 voksne + en pedagog som er innom 1 dag i uka, på 8 eller 9 barn. Og de siste årene har man ofte sett at alle 8 barna i gruppa er 1-åringer. Så med en bemanningsnorm som også er pålagt familiebarnehager, vil arbeidsdagen til de som jobber der bli bedre.