Høringssvar fra Erdal barnehage

Dato: 05.10.2017

Svartype: Med merknad

Vi i Erdal barnehage er glade for at det endelig er kommet et forslag om bemanningsnorm, og støtter forslaget med et tillegg:

- forslag om èn voksen per 2 barn for barn under to år og èn voksen per 3 barn for barn over to år.