Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn H2557731 121339

Bemanningsnorm

Dato: 01.10.2017

Svartype: Med merknad

Denne artikkelen sier det så bra: http://barnehage.no/pedagogikk/2017/09/hvem-skal-ta-seg-av-de-andre-12-barna/

Noen barnehager (min inkludert) forholder seg til den gamle bemaningsnormen, men likevel er det ikke tilstrekkelig. Jeg vet vi er heldig i forhold til mange andre barnehager. Likevel er det ikke bra nok. Som tidligvakt kan man risikerte å være aleine med 4-7 1 åringer fram til kl 8. Det går fint, men er det forsvarlig? Absolutt ikke!

Jeg jobber i en base barnehage der vi fordeler de voksne der det er behov og det vil gjerne si at selvom det er "nok voksne" totalt så er det ikke tilstrekkelig på hver gruppe. 

I barnehagen er de trange overganger. De krever mye fra de voksne og gjør ofte barna urolig.

Man skal avvikle pauser og møtet. Da er ikke voksen tettheten forsvarlig. 

Man har åpningstider som gjør at man må ha voksne tidlig og sein. Dette sier jo at det ikke er tilstrekkelig voksentetthet store deler av dagen.

I tillegg til alt av rutiner og behov som skal dekkes skal selvfølgelig rammeplanen og tema innplenteres. 

Det er så mange ulike behov dom skal følges opp. Noen barn kan ikke gå når de begynner i bhg. Noen er veldig stille og sjenert. Noen griner mye. Noen utagerende og blir fysisk. Noen er sterk motorisk og trenger ekstra utfordringer. Noen er sein og trenger hjelp. Noen er tidlig språklig. Noen er sein. Noen god på å leke og forstår lekekodene. Noen trenger hjelp inn i leken og til å bli i leken. Noen er engstelig og savner mamma og pappa. De trenger gjerne et fang eller en hånd å holde i.. Vi har barn med spesielle behov. Og så har vi foreldrene til alle disse barna som også skal sees og "følges opp".  

Man skal ha medarbeidersamtaler og foreldresamtaler. 

Vi skal forberede måltider. Dvs en voksne er borte for å gjøre dette. Oppvask skal taes. 

 

De som vasker barnehagen skal ikke skrubbe gulv (bare vaske lett over). Så det vil si vi må skrubbe gulv selv etter hvert måltid.

 

Jeg kan skrive i det uendelige. Det som er poenget et at noe nå gjøres for at barnehagen skal være et trygt og godt sted der alle blir sett! 

Barn 1-3 år bør ha en voksentetthet på 2/2.5 voksne per barn.

De over 3 bør ha en voksentetthet på 4/5 voksne per barn.

Først da snakker vi kvalitet og verdens beste barnehager.