Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn H2557731 233265

1 åringer i barnehagen

Dato: 11.10.2017

Svartype: Med merknad

Ønsker å sende forslag til endring av barnehageloven. Dei yngste barna har eit dårligare opplæringstilbud i barnehagen kontra dei eldre. Det er fysiologiske faktorer som speler inn, og har lite med bemanning eller faglært personal å gjera. Det må innføres ei nedre aldersgrense, høgare enn den som er nå, for å gi dei minste barna den veksten og stimulien som dei har krav på og som er nødvendig. Nedre aldersgrense må heves til to år. Barn har mye større utbytte av tett voksenkontakt med foresatte fra 0-2 år. 

All forskning viser at dei minste barna får lite stimuli i barnehagen. Se siste rapport om lek og aktivitet ute fra 0-3 år