Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn H2557731 309112

Dato: 12.10.2017

Svartype: Med merknad

Vil pedagognorm og bemanningsnorm som trer i kraft samtidig føre til at den eventuelle ekstra voksenpersonen på avdelingen blir en barnehagelærer som dermed blir borte 4 timer i uka (plantid) og drar like mye på møter som den andre barnehagelæreren, vil denne loven enten føre til at vi blir like mange voksne som i dag eller at vi faktisk blir færre voksne gjennom dagen? 

Realiteten er i dag at det er kun få timer i løpet av en barnehagedag at alle voksne ved avdelingen faktisk er sammen med barna. 

Barnehagelæreren har 4 timer plantid i uka, her skal noen få av dens mange arbeidsoppgaver som ikke er å være sammen med barna gjennomføres. I tillegg kommer mange administrative oppgaver som blant annet har med personalansvar å gjøre, foreldresamtaler og møter som kommer utenom disse 4 timene. Så skal barnehagelæreren også ta del i disse praktiske gjøremålene som å lage mat, ta imot varer, ta oppvask, sjekke uteområdet, kaste søppel og andre rutinemessige oppgaver. Kanskje har en lyst til å få tid til å tilrettelegge et godt og lærerikt lekemiljø for barna med ulikt materiale og dokumentasjon også på avdelingen. Og å observere enkeltbarn som du tenker litt ekstra på. Men da er hun kanskje alene på avdeling.

Barne og ungdomsarbeideren og assistenten har også en times plantid hver i uka. De skal også på sine møter og har sine verv som kanskje krever ekstra kontortid. Kanskje skal de bestille mat til barna en gang i uka også. Eller hente materiale til et prosjekt på lageret. 

Barna trenger hjelp til å gå på do, skifte bleie, få på et plaster eller å kle på seg. Og dette skjer mange ganger om dagen. Noen skal legges i vogn også.

Alle går de i ulike vakter for å dekke barnehagens åpningstid. Man er dermed alene eller færre på avdeling på starten og slutten av dagen, selv om barna i dag gjerne er der fra åpning til stenging. 

Pauser skal de også ha i løpet av dagen.

For ikke å snakke om avdelingamøtene hvor hele personalet på avdelingen blir borte fra barna i 1/1,5 time hver eller annenhver uke.

Kanskje ønsker man å få gått på toalettet også.

Ved å ikke ha en lov som sier at 1 barn  mer enn maks antall barn pr voksen utløser krav om en ny 100% stilling, åpner dette for at det et par dager i uka kan være enda færre voksne på avdelingen. Kanskje bare 2 voksne. Hva skjer da når barnehagen er åpen fra 7 - 17? Hva skjer da når en av de voksne har plantid i en time og deretter skal på møte? Eller når den andre skal ha pause? Eller bare hente noe? Eller bare skal på do? Barna må klare seg store deler av dagen med én voksen.

Bemanningsnormen som her foreslås er tilnærmet det som i dag praktiseres i mange barnehager, og vi ser at det ikke er nok i dag. I tillegg har det akkurat kommet en ny rammeplan med tydeligere krav til hva vi skal få til i barnehagen. Kanskje er ikke antall voksne pr antall barn i forslaget høyt nok i utgangspunktet.

Vi trenger flere barnehagelærere med mer plantid for å øke kvaliteten i det pedagogiske tilbudet til barna.

Vi trenger fler voksne som kan være sammen med barna når barnehagelæreren(e) ikke er på avdeling, eller som er til stede når barnehagelærer er på avdeling, der et barn mer enn maks antall barn pr voksen utløser en ny 100% stilling. 

Vi trenger en bemanningsnorm som dekker hele åpningstiden til barnehagen.

Og vi trenger at det står spesifisert at pedagogisk leder blir ansatt i stilling som pedagogisk leder og dermed lønnes deretter.