Høringssvar fra Thomas Werner Fjeld

Flere ansatte og Høyre tettet med fagutdanning

Dato: 11.10.2017

Svartype: Med merknad

Færre barn pr ansatt i bhg. 3 barn pr voksen MAKS. Uansett alder.

1 førskolelærer /barnehagelærer pr 10 barn. 3/4 av de ansatte skal ha fagbrev barn og ungdomsarbeider El.l.

 

Lavere egenandel. 

 

Strengere regler for uttak av profitt i private bhg.

Flere kommunale barnehager.