Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn H2557731 225440

Ta fremtiden på alvor!

Dato: 10.10.2017

Svartype: Med merknad

Nå har vi en rammeplan som har blitt lasset til randen av ordet SKAL for hva som forventes av personalet i barnehagen. Å nå skal vi kansje motta en bemanning norm som trer i kraft i 2020? Dette handler om at dere forventer et resultat som vi skal få verktøyene vi trenger for å gjennomføre om 3 år? 

Når vi regner 3 voksne på 9 barn fra 0-3 år så er dette ikke forvarsvalig for å gi barna omsorgen å tryggheten de trenger for en god hverdag.

I løpet av barnehagens dag er personalet fullstendig på avdeling Max 2 timer til dagen. Med ny bemanningsnorm må dette være en del av regnestykke når vi setter en lov om voksentettheten i  barnehagen.

Kunnskap/kompetanse og nok varme hender i barnehagen er vesentlig for å heve kvaliteten og gi oss muligheten til utøve vårt samfunnamandat på en forsvarlig måte.