Høringssvar fra Søre Øyane Grendalag Naturbarnehage SA

Positive endringer i Barnehageloven

Dato: 11.08.2017

Svartype: Med merknad

Bemanningsnorm for barnehagen har vi ventet lenge på. Sett i et kvalitetsperspektiv er dette et steg i riktig retning. At normen skal gjelde for barnehagen under ett, og ikke bli låst til en avdeling eller gruppe, gir fleksibilitet i forhold til å utnytte personalets ressurser. Det samme mener vi vil gjelde for ny norm for pedagogisk bemanning. Samtidig er det viktig at tiltakene støttes økonomisk ved ikrafttredelse. Det er urimelig at private barnehager skal belastes økonomisk i påvente av at kommunenes økte kostnader kommer tilsyne i regnskapene- dette for å sikre alle barnehager en forutsigbar drift.

At barn nå blir sikret en bedre og tryggere overgang til skolen, med lovfestet gjensidig plikt for barnehage og skole til å samarbeide om barnas overgang, er svært positivt. At skolene nå også får plikt til å samarbeide er helt vesentlig for å få dette til. Frem til nå har dette kun vert bhg sin plikt, og når skolene velger å nedprioritere / ignorere barnehagenes utspill til samarbeid er det vanskelig å få arbeidet knyttet til gode overganger til.