Høringssvar fra Lillevollen barnehage

Høringssvar fra styrer i Lillevollen barnehage

Dato: 26.06.2017

Svartype: Med merknad

Forslaget virker veldig bra. Dette vil heve kvaliteten i sektoren!

Det er imidlertid av største viktighet for private barnehager at dagens finansieringsordning forenkles slik at tilskuddene blir mer forutsigbare. Skal vi kunne gjennomføre en bemanningsnorm som i forslaget, er vi avhengige av at tilskuddene er på plass fra første dag. Dette er ikke noe som kan være etterslep på siden vi må bemanne opp og betale tilsvarende mer i lønn.