Høringssvar fra Nedre Eiker kommune

Høringssvar fra hovedutvalg for Oppvekst og kultur i Nedre Eiker

Dato: 10.10.2017

Svartype: Med merknad

Hovedutvalg for oppvekst og kultur fattet følgende enstemmige vedtak til høringssvar:

Hovedutvalg for oppvekst og kultur støtter endringsforslagene i Barnehagelovens §2a og §18 under forutsetning at dette fullfinansieres fra staten.

Hovedutvalg for oppvekst og kultur støtter endringsforslaget i forskriftens §1 under forutsetning om at dette fullfinanieres fra staten