Høringssvar fra Nome kommune

Høring om endringer i barnehageloven

Dato: 13.10.2017

Svartype: Med merknad

Nome kommune ligger allerede innenfor normen for bemanning slik det er foreslått.

Utfordringen ligger imidlertid i forhold til avvikling av plantid, ulike møter på avdelingene samt pauseavvikling, da bemanningen oppleves som noe uforsvarlig i kjerntiden mellom 10- 14.

Det står ingenting i høringsnotatet hvordan økt pedagogressurs skal dekkes opp i forhold til utfordringen nevnt over.

Alt av møter og pauser foregår i kjernetiden, og utfordringen er spesiell for de barnehager har lang åpningstid – fra 06.30 – 17.00.

Vi savner forslag til hvordan plantid skal løses i forhold til grunnbemanning, der det foreslås økning i andelen pedagogiske ledere.