Høringssvar fra Departementens sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS)