Høringssvar fra Rita Therese Selseng

Barnehagen er ikke lik som på 70 tallet!

Dato: 05.10.2017

Svartype: Med merknad

Jeg tenker at dette forslaget er for svakt, skal vi ha er løft i kvaliteten må vi innse at barnehagen i 1970 ikke er det samme som i 2017! 

Den gangen åpnet ikke barnehagen 06.45 og stengte 17.15! Det er det en del barnehager som gjør i dag. Det vil si at tiden man har hele grunnbemanningen på plass er relativt kort! I dette eksempelet fra 09.45 - 14.15. Inn i den tiden skal det avholdes møter, taes ut ubundentid, avvikles pauser, taes viktige samtaler med foreldrene.  Da er det ikke så mye tid igjen med full grunnbemanning til barna! 

Det må settes krav til bemanning opp mot åpningstider. 

Det må sies konkret hvordan man skal løse ubunden tid med flere pedagoger. 

Om det er et forsøk på å utgjevne forskjellene i barnehagene så må midlene fordeles direkte til de barnehagene og kommunene som har størst jobb og gjøre! Der kravene så og si er innfridd har kanskje de økonomiske rammene allerede vært godt og de har ikke samme behov som  andre kommuner. Kanskje pengene må være direkte øremerket fra staten? 

Kanskje må det også komme lovverk mot utbytte i barnehagedrift?