Høringssvar fra Tolpinrud barnehage

Minimumskrav til grunnbemanningen og styrking av pedagogisk bemannning

Dato: 04.10.2017

Svartype: Med merknad

Forslag om minimumskrav til grunnbemanningen og styrkning av den pedagogiske bemanningen er positivt for å sikre både nok ansatte i barnehagen og tilstrekkelig ansatte med faglig kompetanse. Utfordringen er finansieringen. Dette forslaget øker kostnadene i barnehagen, da må også inntektene økes. I tillegg er det en utfordring av flere skal ha planleggingstid, tid borte fra det daglige arbeidet på avdelingen. Vår barnehage er medlem av PBL, viser til deres høringssvar for mer detaljerte kommentarer.