Høringssvar fra Private Barnehager Kristiansand

Høringsuttalelse ang. ny bemannings- og pedagognorm i barnehager og skjerpede krav til samarbeid om overgang barnehage/skole og SFO

Dato: 02.10.2017

Svartype: Med merknad

Vedlegg