Høringssvar fra Kongsberg kommune

Dato: 29.09.2017

Svartype: Med merknad

Høringsuttalelsen er vedtatt i politisk utvalg for kultur og oppvekst.

Kongsberg kommunes svar på høringen om bemanningsnorm:
Kongsberg kommune støtter forslaget om bemanningsnorm slik det er beskrevet i høringsnotatet, under forutsetning om at ordningen fullfinansieres gjennom inntektssystemet til kommunen.

Kongsberg kommunes svar på høringen om skjerpet pedagognorm: Kongsberg kommune støtter forslaget om skjerpet pedagognorm i barnehagene, under forutsetning om at ordningen fullfinansieres gjennom inntektssystemet til kommunen. Det er stadig større krav til faglig innhold i barnehagen og det er behov for flere barnehagelærere for å innfri disse kravene. Kongsberg kommune mener videre at det må innføres en norm på at 50 % av de ansatte skal være utdannet barnehagelærere og at tiltaket må fullfinansieres gjennom inntektssystemet til kommunen.

Kongsberg kommunes svar på høringen om gjensidig plikt til å samarbeide om overgang barnehage – skole:
Kongsberg kommune støtter forslaget om gjensidig plikt til samarbeid om overgangen fra barnehage til skole og SFO.