Høringssvar fra Sylvi Pettersen

voksentetthet

Dato: 08.10.2017

Svartype: Med merknad

viktig med høy kompetanse i barnehagen, men også nok voksne generelt! Barnegruppene er dessuten alt for store (28) barn,i ny moderne basebarnehage med lite muligheter for skjerming. Vi deler gruppen når alle er kommet på jobb, 4t pr dag- 2t pause= 4 voksne 2t pr dag! Alt for lite til å føle at man strekker til!😢