Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn H2557731 245428

Bemanningsnorm, pedagognorm og beregning av treåringer

Dato: 22.06.2017

Svartype: Med merknad

Jeg støtter foreslått bemanningsnorm. Vi bemanner slik allerede og det vil absolutt hjelpe på vår økonomi at alle må bemanne slik, slik at tilskuddet øker.

Jeg mener også det i utgangspunktet er positivt med skjerpet pedagognorm- MEN samtidig opplever jeg at maks 7 småbarn per pedagogisk leder i all hovedsak vil føre til en ting og det er at alle barnehager tvinges til å kjøre barnegrupper på 14 barn. Noen få av oss kjemper fortsatt for å ha små barnegrupper og tviholder på 9 barn på småbarnsavdeling. Men dersom 9 barn utløser behov for en ekstra pedagog, så vil det automatisk si at det blir grådig uøkonomisk. Samtidig bli det ikke praktisk gjennomførbart å ha en avdeling med 7 barn og 2,33 ansatte. Da vil vi ikke ha dekning gjennom hele dagen.

Hvis jeg må velge mellom økt pedagogdekning og å bevare muligheten til å ha en småbarnsgruppe på 9 barn - fremfor 14, så vil jeg uten tvil velge en småbarnsavdeling med 9 barn- en pedagog og to assistenter. Verdien av små og oversiktlige barnegrupper er stor!

Samme problemstilling melder seg på storebarnsavdeling. Hva er tanken når 14 ikke går opp i 6? Bemanningsnorm og pedagognorm passer ikke sammen. Tenker dere at man skal drive en storebarnsavdeling med 14 barn, en pedagog og 1, 33 assistenter? Det vil heller ikke fungere gjennom en hel åpningstid. Og når man da må ansette en pedagog til så vil vi igjen se at man ønsker å fylle opp så mange barn som mulig per pedagog og vi får store og uhensiktsmessige barnegrupper.

En annen problemstilling dere må tenke på er pedagogenes plantid. Hvis flere ufaglærte skal erstattes med pedagoger så vil vi få flere ansatte som skal ta ut plantid. Konsekvensen av dette er færre voksne på jobb. Ikke bra!

Jeg mener man bør beholde 18 store barn per pedagog og 9 små barn per pedagog- rett og slett fordi jeg mener små barnegrupper er viktigere enn litt bedre pedagogdeknig.Kunne det ikke heller vært bedre å legge inn et krav om fagarbeidere. feks at en småbarnavdeling med 9 barn, må ha tre ansatte: en pedagog, en barne og ungdomsarbeider og en ufaglært?

Kanskje kunne loven vært delt; dersom du velger å ha små barnegrupper kan du ha 9 barn per pedagog, men velger du å ha store barnegrupper må du ha to pedagoger på 14 småbarn?

Å regne alle som treåringer fra august vil skape lite fleksibilitet. Det finnes endel barn som vil ha godt av å flytte tidligere opp på storebarnsavdeling. når man fyller tre år i januar, så er det ikke gitt at det er det beste for barnet å bli på småbarn til august. Det virker også rart på meg at man skal hindre at en treåring begynner på storebarnsavdeling i januar, mens man i august skal forsvare å flytte desemberbarna opp til storebarn når de er 2år og 7 måneder- Jeg forstår ikke sammenhengen. Hvorfor skal man endre dette? Hvis en barnehage står med en ledig plass på storebarn i januar og har barninternt som har godt av å flytte opp, så ser jeg ingen grunn til at det ikke skal kunne skje. Men med en beregnibg av alle som tre år fra august, så vil man ikke ha råd til å flytte internt-fordi det utløser en ny pedagog.Dårlig ide!