Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn H2557731 873034

Ambisjon

Dato: 26.09.2017

Svartype: Med merknad

Forslag:

0-1 år: 2 barn pr ansatt

2-3 år: 3 barn pr ansatt

4-5 år: 5 barn pr ansatt

Dette bør være en minstestandard men for å sikre stabilitet så bør man ta utgangspunkt i hvor mange barn en barnehage er godkjent for og tildele tilskudd hvert halvår forutsatt at en viss prosentandel av plassene er fylt opp. Dette vil sikre kontinuitet der hvor det er full barnehagedekning. 

 

Det bør alltid være flertall av pedagoger i en barnehage. Derfor må det lovfestes minst 50% pedagogandel samlet per barnehage.