Høringssvar fra Hovedorganisasjonen Virke

Høringssvar fra Hovedorganisasjonen Virke på forslag til endringer i barnehageloven mv.

Dato: 06.10.2017

Svartype: Med merknad

Vedlegg